Vol336嫩模何嘉颖私房露背连身裙配肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真82P何嘉颖画语界

Vol336嫩模何嘉颖私房露背连身裙配肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真82P何嘉颖画语界

一小儿痘愈后,烦躁面赤,脉洪大,按之如无,余谓血虚,朝用补中汤,夕用归脾汤将愈。 一小儿伤胫骨出血肿痛,恶寒少食,睡中发搐,先用异功散,饮食渐进;又用逍遥散,发搐顿止;再用归脾汤,母一小儿被伤,手足发搐,顿闷切牙,饮食不思,此肝经血虚,火动生风,脾土受侮而然耳,用地黄丸、异功散,诸症渐退;用八珍汤、托里散疮渐愈。

一小儿臂患疮,肿硬作呕,面色痿黄,饮食少思,此脾气虚也,用六君子汤呕止食进,又用五味异功散、如圣饼而一小儿臂疮,作痛不止,肌肉不生,先用托里消毒散而痛止,用五味异功散、托里散而肉生。余曰∶此非毒瓦斯内攻,乃胃虚耳,宜用异功散补之。

恶寒少食,用托里散加参,。疮疡发痉,因气血亏损,外邪所搏,或内虚郁火所致。

 用消毒化汤,母子服之而愈。此热毒郁滞于内,用葛根麦门冬汤一剂顿安,又用解毒汤而愈。

当分其经络所属,五脏相胜,与元禀亏损,预为审用攻补调和之剂,速令散溃。欲呕不食,或腹作胀者,脾气虚也,用六君子汤。

若溃而发热,与补药兼服自效。若头目不清,憎寒壮热,作渴便秘者,表里俱有邪也,加味清凉饮。

Leave a Reply